Studentski forum

Odabir tema iz predmeta Napredne računarske mreže

 
Slika Davor Damjanović
Odabir tema iz predmeta Napredne računarske mreže
napisao/la Davor Damjanović - Srijeda, 11 Mart 2015, 10:20
 

Zovem se Davor Damjanović, DL studen 3. godine na FPI IT. 

Kroz pismene radove iz predmeta "Napredne računarske mreže" bih obradio sljedeće teme:

- Seminarski rad: "Ethernet"

- Studij slučaja: "Lokalna računarska mreža".

Istu poruku sam poslao predmetnom asistentu putem E-maila.