Novosti i obavijesti

Početak VI. ciklusa I. godine

 
Slika Nastavna Služba
Početak VI. ciklusa I. godine
napisao/la Nastavna Služba - Petak, 8 Juni 2012, 8:24
 
Predmeti koji počinju u Vi. ciklusu I. godine (10.06.2012. - 28.07.2012.)

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
  • Ekonomika poduzeća
  • Menadžment

FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE

  • Matematika za informatičare
  • Objektno orjentisano programiranje (smjer IT)
  • Menadžment (smjer PI)

FAKULTET PRAVNIH NAUKA

  • Ustavno pravo
  • Porodično i nasljedno pravo