RASPORED ZA FAKULTET PRAVNIH NAUKA - 2018/2019

FAKULTET PRAVNIH NAUKA

I GODINA – I SEMESTAR

II GODINA – III SEMESTAR

III GODINA – V SEMESTAR

IV GODINA – VII SEMESTAR

Napomena: zadnja izmjena rasporeda: 11.02.2019.