RASPORED ZA FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA - 2018/2019

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I GODINA – I SEMESTAR

II GODINA – III SEMESTAR

III GODINA – V SEMESTAR

IV GODINA – VII SEMESTAR

Napomena: zadnja izmjena rasporeda: 26.01.2019.