Course Image Građanski pranični postupak

Građanski pranični postupak

GRAĐANSKI PARNIČNI POSTUPAK KAO DIO GRAĐANSKOG PROCESNOG PRAVA SPADA MEĐU NAJZNAČAJNIJE PREDMETE U OBLASTI PROCENOG PRAVA. PARNIČNI POSTUPAK JE CJELOVITI METOD OSTVARIVANJA SUDSKE FUNKCIJE U GRAĐANSKO-PRAVNIM SPOROVIMA. POSMATRAN KAO INSTITUCIJA ON IMA SVOJU STRUKTURU I FIZIONOMJIJU KOJA JE ODREĐENA POTREBAMA U OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE FUNKCIJE. STOGA, KAKO BI SPOZNALI TU STRUKTURU I MOGLI SE NEOMETANO KRETATI U CIVILNIM SUDSKIM PROCEDURAMA UPOZNAJMO SE DETALJNIJE SA SVIM INSTITUTIMA GRAĐANSKOG PARNIČNOG POSTUPKA.