Course Image Revizija poslovanja

Revizija poslovanja

Revizija poslovanja svrstava se pod široku definiciju revizije. Međutim, kriteriji prema kojima se ocjenjuju iskazi menadžmenta razlikuju se od uobičajenog oblika revizije. Revizija poslovanja opisuje se kao 'sistematski uvid u aktivnosti neke Organizacije (ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljnjih aktivnosti'.