Revizija poslovanja svrstava se pod široku definiciju revizije. Međutim, kriteriji prema kojima se ocjenjuju iskazi menadžmenta razlikuju se od uobičajenog oblika revizije. Revizija poslovanja opisuje se kao 'sistematski uvid u aktivnosti neke Organizacije (ili njihov određeni dio) u odnosu na određene ciljeve u svrhu ocjene poslovanja, utvrđivanja mogućnosti poboljšanja i davanja preporuka za unapređenje daljnjih aktivnosti'.